ЗА НАС  

ШАМОТ АД е открито на 20 октомври 1957 г. с годишна мощност 22000 тона пластично формувани шамотни огнеупорни изделия. Производството се обезпечава с една тунелна пещ с гориво генераторен газ. През 1966 г. е въведен в експлоатация и цех за полусухо пресовани изделия. През 1969 г. е пусната втора тунелна пещ. През същата година генераторния газ е заменен с мазут, а от 1985 г. мазута - с природен газ. От 1994 г. в дружеството е организирано производството на непечени бокситови изделия по лиценз на REFRACTA S.A. (Испания). От 1997 г. тук се произвеждат и огнеупорни бетонови изделия на корундова основа. През 1998 г. започва производството на вакуумноформувани топлоизолационни плочи от огнеупорни влакна, а от 1999 г. се произвеждат и лекотегловни шамотни огнеупорни изделия, киселинноустойчиви тухли и шликерно ляти огнеупорни изделия. От 2000 година започна редовното производство на облицовъчни плочки за под и стена с размер 100х100 mm.

В настоящият момент годишните производствени възможности на дружеството възлизат на 80000 тона шамотни огнеупорни изделия и 5000 тона шамотни мертели и фракции. В експлоатация се намират съвременни високопроизводителни съоръжения като: мелница Eirich (Германия), 2 преси Laeis (Германия), 4 преси СМ-1085 (Русия), 2 редачни автомата - SGP (Австрия) и България, горивни инсталации Leisenberg и Klockner (Германия), газова камерна пещ (Италия), линия за производство на облицовъчни плочки с ролкова пещ (Италия) и др.