ПРОДУКТИ / ОГНЕУПОРИ / ЗА БИТА / КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ  

  ::обратно в огнеупорни::

ШАМОТНИ ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ

 Качество   ОгнеупорностoC  Деформация под налягане Т06 oC  Открита порестост %   Якост на натиск MPa   Съдържание на Al2O3 % 
ШИ-401) > 1730 > 1350 < 22 > 20 > 40
ШИ-361) > 1730 > 1350 < 22 > 20 > 36
ШИ-321) > 1730 > 1320 < 23 > 20 > 32
ШИ-301) > 1710 > 1300 < 24 > 20 > 30
ШИ-281) > 1670 > 1270 < 22 > 25 > 28
СГ-32) > 1690 - < 24 - > 30
СШ-23) > 1670 - < 17-25 - > 28

1) - За изделия с общо предназначение
2) - За стопорни тръби
3) - За изделия за сифонно разливане на стомана

ШАМОТНИ МЕРТЕЛИ

Свойства МШ-36 МШ-30 M-ПК
ОгнеупорностоС > 1730 > 1710 > 1610
Максимална температура на приложение,оС 1300 1100 970
Влага %  < 5 < 5 < 5
Химически състав %
Al2O3 + TiO2 > 36 > 30 -
SiO2 - - 78-83


Шамотните мертели се опаковат в торби по 25 kg или се продават в насипно състояние.
Полукиселите мертели се опаковат в торби по 5 и 25 kg или се продават в насипно състояние.

ШАМОТНИ ФРАКЦИИ

Шамотните фракции се изготвят от смлян шамот или вторичен огнеупор от всички марки. Произвеждат се в следните размери:
  •    0:1 mm
  •    0:3 mm
  •    0:5 mm
  •    0:10 mm
  •    5:10 mm

    Шамотните фракции се продават в насипно състояние.

  ::обратно в огнеупорни::