ПРОДУКТИ / ОГНЕУПОРИ / ЗА БИТА / КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ  

 

КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Показател EN 159
Водопоглъщаемост, мас.% Е > 10
Якост на огъване, N/mm2 15
Твърдост на повърхнината (по Моос) > 3 (плочки за стени)
> 5 (плочки за под)
Коефициент на термично линейно разширение, К-1 < 9.10-6
Термоустойчивост да
Рисоустойчивост да
Студоустойчивост не
Устойчивост на повърхностно абразивно износване Да (за плочки за под)

ШАМОТ АД произвежда облицовъчни плочки с размери 100х100, 108х108, 100х200, 150х150, 200х200 и 200х250 мм.
Плочките 100х100 се предлагат в насипно състояние и лепени върху мрежа (3х3 плочки) с размер 300х300 мм.
Стандартните опаковки за плочките са за по 1 кв.м.